PRODUKTET

 

BookBites gir tilgang til mengder med bøker fra små og store forlag, og som leser får eleven ny innsikt i egen lesing og blir motivert til å lese en bit til. Læreren får automatisk oversikt over elevenes leseferdigheter og kan tilpasse undervisningen mer presist. Styrk leselysten og slipp elevene løs i et inspirerende leseunivers for alle trinn i barne- og ungdomsskolen.

 

BookBites er utviklet for å styrke leselysten hos elevene i grunnskolen. Vi har gjenskapt fordelene til den fysiske boka i en digital kontekst og gjort den gode digitale leseopplevelsen enda bedre gjennom å bruke data.

BØKER FOR ALLE

Stort utvalg av barne- og ungdomsbøker

Lesestyrken styrkes når man alltid kan finne en spennende bok. Det brede og varierte utvalget gjør BookBites ideell til både fritidslesing, lesing i klassen, litteraturundervisning og pensumlesing.

FINN BOKA SOM PASSER DEG

Kvalifiserte bokforslag

På bokhyllene finner elevene inspirerende tema og kan la dagens humør avgjøre emnet eller dykke ned i spesifikke sjangre. Eleven har alltid oversikt over hvor lang tid det vil ta å lese den enkelte boka for akkurat ham eller henne. Bokormen er elevens personlige lesevenn, som kjenner eleven ut og inn. Lesevennen serverer de innsamlede dataene på en oversiktlig måte, oppmuntrer eleven underveis og deler ut stjerner for gjennomført lesing. Bokormen kan også mates med inspirasjon fra formidlere som kan mye om bøker. På den måten er det større sjanse for at et kvalifisert og gjennomtenkt forslag til neste bok også blir lest.

SØK I HELE KATALOGEN

Eleven kan også gå på jakt etter yndlingsboka eller finne ny inspirasjon i et målrettet søk. Du kan søke på både emner, titler, forfattere og forlag.

OVERSIKT OVER BOKA

Bla i boka

E-bøker vises ofte som en endeløs rekke av like sider. Det kan derfor være vanskelig å se hvor langt man har kommet i boka, eller hvor mye som er igjen av kapitlet. I BookBites sprer boksidene seg ut, slik at eleven får synliggjort hvor mye av boka som er lest og hvor mye som er igjen. BookBites deler deretter boka inn i biter på 7 minutter, som sammen med kapitlene gir eleven god oversikt under lesingen. Bokbitene tilpasses automatisk elevens lesehastighet og i bokoversikten er den neste biten og det neste kapitlet alltid innen rekkevidde.

LESEOPPLEVELSEN

Uforstyrret lesing

I den banebrytende e-bokleseren til BookBites kan man nærmest kjenne bokas lengde og raskt få oversikten over hvor langt det er til neste kapittel eller bokbit. Når du blar i boka, får du visualisert at du er på vei bort fra starten og stadig nærmer deg slutten av boka. Hjernen kan registrere progresjonen og det utløser dopamin, som skaper en opplevelse av suksess og velvære. Det gir deg motivasjon til å fortsette med handlingen – å lese.

LESEVERKTØY

Tilpass og marker tekst, skriv notater og slå opp ord

Uavhengig av lesenivå eller leseferdighet er det viktig at det er så få hindringer som mulig under lesingen. Uten å gå ut av boka, er hjelpen rett foran deg. Eleven kan raskt og enkelt slå opp et ord, få lest teksten høyt, markere et ord eller skrive notat. Markeringer og notater lagres lokalt på enheten. Hvis eleven ønsker å fokusere på én linje av gangen, kan “Linjefokus” slås på under innstillinger. Vanlige valg som skriftstørrelse og linjeavstand, men også et bredt utvalg av fargekombinasjoner, huskes til neste gang eleven logger inn og synkroniseres også automatisk på andre enheter.

ELEVENS STATISTIKK

Følg egen progresjon og delta på like vilkår

Innsikt i egen utvikling er motiverende. Innsamling av individuelle og detaljerte lesedata får lesere på alle nivå til å lese mer. Eleven kan alltid se hvor mange minutter han eller hun har lest, og sjekke sin gjennomsnittlige lesehastighet. I tillegg viser statistikken den totale lesemengden og antall opptjente stjerner. Konkurranser er motiverende når man deltar på like vilkår. Når konkurransen handler om antall leste minutter, har elevene likere forutsetninger. Fokuset tas bort fra andre konkurransekriterier, eksempelvis bokas vanskelighetsgrad eller hvem som har lest flest bøker. Eleven belønnes med stjerner under lesingen. Bokormen hjelper eleven med å lese fram til neste stjerne med oppmuntrende tilrop og ros.

OVERSIKT

Klasseoversikt og innsikt i enkeltelevers lesing

BookBites samler automatisk inn presise lesedata, slik at læreren enkelt kan få oversikt over elevenes leseprogresjon. En konstant og kontinuerlig datainnsamling er mer gyldig enn enkeltvise nedslag, som for eksempel de nasjonale prøvene i lesing. Når de innsamlede dataene kan sammenlignes med den konkrete boka der lesingen har foregått, kan den lesestøttende innsatsen spisses bedre. De innsamlede dataene er også tilgjengelige for kollegaene på skolen, slik at en ny lærer eller en vikar enklere kan ta over ved lærerskifte eller sykdom. Læreren kan også søke i bøkene. På den måten blir det mer inspirerende å veilede elevene i fritidslesingen, anbefale bøker til den enkelte eller velge litteratur til klassen.

ADMINISTRASJON

Full kontroll over leseforbruket
qode-np-item
1

Last ned

qode-np-item
2

Logg inn

qode-np-item
3

Les!