Styrk leselysten

Norges nye digitale skolebibliotek og leseverktøy

 

Gjennom BookBites blir mengder av bøker fra mange forlag tilgjengelig i undervisningen. Ved hjelp av en banebrytende leseteknologi blir bøkene delt inn i biter eller deler som automatisk tilpasser seg elevens lesehastighet. Eleven får oversikt over boka og det synliggjøres hvor lang tid det vil ta å lese neste bit, kapittel eller hele boka.

 

Bruken av data bidrar til å gjøre den gode digitale leseopplevelsen enda bedre og gir samtidig eleven og læreren oversikt over lesingen og muligheten til å følge med i leseprogresjonen.

 

“Vi ser en stor verdi i å gi elevene tilgang til det digitale leseuniverset i BookBites. Vi ser at elevene leser mer, blir dyktigere og spør etter flere bøker.”

 

Rikke Bøg, leseveileder og bibliotekar, Assens Kommune, Danmark

 

“Når man velger en bok på biblioteket, så er den enten lånt ut eller gått i stykker, slik at en side mangler. På iPaden min kan jeg bare trykke, så går det ti sekunder, og så sitter jeg med boka i hånden.”

 

Tobias, 4. klasse, Verninge Skole, Danmark

 

“Det er virkelig et godt verktøy, både for dem som leser mye og for dem som sliter litt med å lese. Jeg ser et stort potensial i BookBites, og jeg er sikker på at de motiverende elementene er med på å holde elevene fast i lesingen, slik at de blir bedre lesere.”

 

Sabah Charif, dansklærer, Søndervangskolen, Aarhus, Danmark

Hvem står bak?

 

Teamet bak BookBites

Vi som jobber i BookBites er overbeviste om at lesing er nøkkelen til å skape en bedre verden. På kontoret vårt i Århus i Danmark jobber vi med digital- og motivasjonsbasert lesing. Med støtte fra bl.a. Undervisningsministeriet startet vi i 2015 utviklingen av et digitalt skolebibliotek og leseverktøy som skulle få elever i Danmark til å lese mer. Bare 1, 5 år etter oppstart er vi i gang med å få BookBites ut til folkebibliotekene, også.

 

Vi utvikler BookBites i et tverrfaglig og dynamisk team av utviklere, designere og spesialister som har læring og lesing som sitt forsknings- og spesialfelt.

 

Om Biblioteksentralen

Biblioteksentralen skal bidra til bedre bibliotektjenester for alle som bor i Norge, og lesing og litteraturformidling har stått vårt hjerte nært i hele vår 65-årige historie. Vi holder til i Oslo og er et samvirkeforetak eid av norske kommuner og fylkeskommuner.